S noblesou žít za Prahou

VZDĚLÁNÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

17. 5. 2017

Obě tyto veřejné instituce se navzájem spolupracují a poskytují „klasické“ předškolní a základní vzdělání. Vedení školky i školy se řídí heslem, naše dveře jsou rodičům vždy otevřené. V obou těchto zařízeních panuje doslova domácká atmosféra, všichni se zpravidla dobře znají – rodiče, učitelé i děti. Jak školka, tak škola si rovněž zakládají na vlastním zdravém a kvalitním stravování.  

Hlavní výhodou mateřské školky jsou méně početné třídy a především krásná a prostorná zahrada plná hracích prvků obklopující budovu. Stejným komfortem disponuje i školní budova, do které chodí žáci prvních a druhých tříd. Sídlí zde i družina. Od třetí třídy využívají děti zase zbrusu novou školní budovu s nejmodernějším vybavením a zázemím. Samozřejmostí je počítačová učebna i další odborné třídy.

Zvýšený důraz je od první ročníku věnován tělesné výchově. Žáci se jí věnují tři hodiny týdně. Na hodiny chodí děti do nafukovací haly či dobře vybavené tělocvičny Sokola. Ve vyšších třídách se jezdí pravidelně na bruslení a plavání. Samozřejmostí jsou lyžařské kurzy na českých horách. Matematiky je vyučována klasickou metodou a všichni žáci se od letošního září budou učit psát vázaným písmem. S angličtinou se začíná ve druhém ročníku. Rodiče, kteří mají o výuku anglického jazyka zájem od prvních tříd, mohu využít nabídky odpoledních anglických kroužků.

Vyjme těchto veřejných institucí, je možné využít nabídky školek i škol provozovaných občanskými sdruženími. Jednou z nich je Pikolín, který se zaměřuje především na práci s nejmenšími dětmi od 2 do 4 let. Občanské sdružení Země Země zase provozuje lesní školku i školu. Děti se svými průvodci tráví za každého počasí podstatnou část dne venku v přírodě a učí se především vlastním praktickým poznáváním. Další lesní školka Na Dvorečku pro změnu disponuje vlastní malou farmou s domácími zvířaty. V neposlední řadě je potřeba zmínit i nabídku soukromého vzdělávacího zařízení Bambinárium, které provozuje česko-anglickou školku i školu. 

Aktuální akce v regionu

čtěte blog
  video

Aktuální akce v regionu

čtěte blog

Atraktivní místa v okolí

objevujte okolí

Atraktivní místa v okolí

objevujte okolí

Osobnost architektky

Ing. Arch. Šrámková

Osobnost architektky

Ing. Arch. Šrámková