S noblesou žít za Prahou

Projekt

“Chceme vybudovat prostředí, ve kterém bychom sami rádi žili. Prostředí bohaté ale obyčejné, krásné a současně normální. Rádi bychom dali prostor rodinám, aby zde vychovaly sebevědomé a velkorysé děti.

Protože to je vlastnost „prostředí“, které je to schopno v člověku vypěstovat. Řevnice totiž nikdy nebyly Pražskou periferií, bylo zde spíše prostředí vhodné pro odpočinek a tak zde rostly některé části vilových čtvrtí s domy s vysokým standardem a výjimečně dobré architektury. K tomuto období bychom se rádi připojili.”

Prof. Ing. akad. arch. A.Šrámková
 

O projektu

Noblesní, poctivý a velkorysý. Tak na člověka působí zdánlivě obyčejný komplex pěti bytových domů roztroušených na mírném svahu mezi řevnickým náměstím a vlakovým nádražím. Na vysvětlení je potřeba dodat ještě jedno jméno – Šrámková. Bydlet v domě navrženém nepsanou první dámou české architektury je unikátní samo o sobě. Autorka vestibulu pražského Hlavního nádraží či nové budovy ČVUT je známá svojí vášní pro střídmost a jednoduchost. Sama o svých minimalistických stavbách říká: „ Jsem prudce proti okázalosti! V obyčejnosti je strašně velká síla. Ideální je, když se dům skládá z obyčejných věcí, které se nakonec spojí v perfektní a samozřejmý celek.“ Přesně takové je i Corso Pod Lipami.

Při výběru jednoho z padesáti bytů si můžete být jistí důmyslnou promyšleností jeho členění. Každý si může svobodně vybrat typ bytu, který mu prostorovým řešením přesně vyhovuje.

Vnitřní prostor je navržený s vysokou dávkou velkorysosti, pro Šrámkovou tak typickou – „Když děti vyrůstají v malých prostorách, nemohou být dost velkorysé a já velkorysost považuju za strašně důležitou pro život. Chci dávat lidem to, o čem jsem přesvědčena, že jim prospěje na duši.“

Filosofie projektu se navíc harmonicky snoubí s duchem lokality. Zatímco většina developerských projektů vzniká „na zelené louce“ uprostřed ničeho, Corso Pod Lipami důmyslně vyplňuje nevyužitou proluku v samém srdci Řevnic. Na dotek všem potřebným službám a přitom v klidu a vzrostlé zeleni.
 

Život, dílo a názory Aleny Šrámkové

Architektka Alena Šrámková je po právu označována za první dámu české architektury. Její minimalistické stavby charakterizuje neuvěřitelně široký záběr - od chemického závodu k hotelovému interiéru, od centra Prahy přes prázdný kopec nad Chebem. O své tvorbě přitom stále pochybuje: „To se musí, vede mě to k větší zodpovědnosti.“

Baráky (jinak jim sama neřekne), které navrhuje, nesmí podle jejího mínění člověka lekat, šokovat ani oslňovat. Musí být naopak poctivé, střídmé a dostatečně silné, aby ho pozitivně ovlivnily. Měly by vychovávat. Zásadní je v tomto ohledu velkorysost, možnost se rozmáchnout. Jen v takovém prostředí může z člověka vyrůst komplexní osobnost.

Soupis jejích děl je obsáhlý a rozmanitý. Rukopis však vždy zůstává čitelný, ať se jedná o významnou veřejnou stavbu či malý rodinný domek. Největší pozornosti se pochopitelně těší pražské veřejné stavby strategického významu. Za všechny stavby jmenujme postmoderní budovu ČKD s prosvícenými velkými hodinami dole na Václavském náměstí. V době svého vzniku šokovala a emoce vzbuzuje dodnes. Jen o kus dál slouží lidem již bezmála 40 let prostorná hala Hlavního vlakového nádraží. Výčet slavných pražských děl uzavřeme na první pohled nijak výraznou budovou ČVUT v Dejvicích, která však zevnitř mnohé znejišťuje a jiné přivádí v úžas.
Tvorbu mimo hlavní město je možné nazvat obyčejnou. Obyčejnou ve smyslu chápaní významu stavby, ale rozhodně ne v jejím provedení. Naopak, často se jedná o skvostná díla, příkladem budiž drobná věž pro vědeckého pracovníka na Košíku. Nebo meteorologická stanice Cheb, dům s pečovatelskou službou v Horažďovicích a Tyršův most v Přerově.

Od roku 1992 vede Alena Šrámková vlastní ateliér. Se svými mladšími kolegy vytváří jak díla veřejného charakteru, tak domy na zakázku, ryze soukromé. Projekt Corsa Pod Lipami stojí někde na pomezí. Přestože se jedná o privátní investici, svojí podobou a umístěním výrazným způsobem ovlivní veřejný prostor v samotném centru Řevnic. Věřme, že pozitivně. Život, dílo a názory první dámy česká architektury jsou toho zárukou. 

www.alenasramkova.cz

   

Život, dílo a názory Aleny Šrámkové

Architektka Alena Šrámková je po právu označována za první dámu české architektury. Její minimalistické stavby charakterizuje neuvěřitelně široký záběr - od chemického závodu k hotelovému interiéru, od centra Prahy přes prázdný kopec nad Chebem. O své tvorbě přitom stále pochybuje: „To se musí, vede mě to k větší zodpovědnosti.“

Baráky (jinak jim sama neřekne), které navrhuje, nesmí podle jejího mínění člověka lekat, šokovat ani oslňovat. Musí být naopak poctivé, střídmé a dostatečně silné, aby ho pozitivně ovlivnily. Měly by vychovávat. Zásadní je v tomto ohledu velkorysost, možnost se rozmáchnout. Jen v takovém prostředí může z člověka vyrůst komplexní osobnost.

Soupis jejích děl je obsáhlý a rozmanitý. Rukopis však vždy zůstává čitelný, ať se jedná o významnou veřejnou stavbu či malý rodinný domek. Největší pozornosti se pochopitelně těší pražské veřejné stavby strategického významu. Za všechny stavby jmenujme postmoderní budovu ČKD s prosvícenými velkými hodinami dole na Václavském náměstí. V době svého vzniku šokovala a emoce vzbuzuje dodnes. Jen o kus dál slouží lidem již bezmála 40 let prostorná hala Hlavního vlakového nádraží. Výčet slavných pražských děl uzavřeme na první pohled nijak výraznou budovou ČVUT v Dejvicích, která však zevnitř mnohé znejišťuje a jiné přivádí v úžas.
Tvorbu mimo hlavní město je možné nazvat obyčejnou. Obyčejnou ve smyslu chápaní významu stavby, ale rozhodně ne v jejím provedení. Naopak, často se jedná o skvostná díla, příkladem budiž drobná věž pro vědeckého pracovníka na Košíku. Nebo meteorologická stanice Cheb, dům s pečovatelskou službou v Horažďovicích a Tyršův most v Přerově.

Od roku 1992 vede Alena Šrámková vlastní ateliér. Se svými mladšími kolegy vytváří jak díla veřejného charakteru, tak domy na zakázku, ryze soukromé. Projekt Corsa Pod Lipami stojí někde na pomezí. Přestože se jedná o privátní investici, svojí podobou a umístěním výrazným způsobem ovlivní veřejný prostor v samotném centru Řevnic. Věřme, že pozitivně. Život, dílo a názory první dámy česká architektury jsou toho zárukou. 

www.alenasramkova.cz

   

Architektonický a projektový ateliér

Projektant, koordinace projektu: DELTAPLAN

Ing. Pavel Štěpán
, Ing. arch. Eva Mikulová
 a Ing. Marie Valtrová

 Firma DELTAPLAN byla založena na základě společenské smlouvy dne 7. 1. 1991. Bylo tím navázáno na dlouholetou tradici ateliéru Delta, založeného v rámci SPA koncem 60. let 20. století (pozdější Projektový ústav VHMP). V současné době firma zaměstnává 17 pracovníků v profesi architektů, stavebních projektantů, projektantů organizace staveb a interiérů. Komplexnost projektových prací a možnost operativního řešení zajišťuje trvalou spoluprací s řadou menších projektových firem, dodávajících formou kooperace zejména projekty speciálních profesí.

Firma dlouhodobě spolupracuje s mnoha předními českými architekty a podílí se na řadě významných projektů, které získávají prestižní ocenění. Spektrum činností zajišťovaných ateliérem Deltaplan v současné době reprezentuje komplexní rozsah prací dle Výkonového a honorářového řádu, t.j. od stavebních průzkumů, přes zpracování studií, projektové dokumentace všech stupňů včetně realizační, inženýrskou činnost a autorský dozor po závěrečné vyhodnocení stavby.

www.deltaplan.cz

Architektonický a projektový ateliér

Projektant, koordinace projektu: DELTAPLAN

Ing. Pavel Štěpán
, Ing. arch. Eva Mikulová
 a Ing. Marie Valtrová

 Firma DELTAPLAN byla založena na základě společenské smlouvy dne 7. 1. 1991. Bylo tím navázáno na dlouholetou tradici ateliéru Delta, založeného v rámci SPA koncem 60. let 20. století (pozdější Projektový ústav VHMP). V současné době firma zaměstnává 17 pracovníků v profesi architektů, stavebních projektantů, projektantů organizace staveb a interiérů. Komplexnost projektových prací a možnost operativního řešení zajišťuje trvalou spoluprací s řadou menších projektových firem, dodávajících formou kooperace zejména projekty speciálních profesí.

Firma dlouhodobě spolupracuje s mnoha předními českými architekty a podílí se na řadě významných projektů, které získávají prestižní ocenění. Spektrum činností zajišťovaných ateliérem Deltaplan v současné době reprezentuje komplexní rozsah prací dle Výkonového a honorářového řádu, t.j. od stavebních průzkumů, přes zpracování studií, projektové dokumentace všech stupňů včetně realizační, inženýrskou činnost a autorský dozor po závěrečné vyhodnocení stavby.

www.deltaplan.cz

Aktuální akce v regionu

čtěte blog
  video

Aktuální akce v regionu

čtěte blog

Atraktivní místa v okolí

objevujte okolí

Atraktivní místa v okolí

objevujte okolí

Osobnost architektky

Ing. Arch. Šrámková

Osobnost architektky

Ing. Arch. Šrámková