S noblesou žít za Prahou

Řevnice přivítaly Královský průvod císaře Karla IV.

10. 6. 2016

Stovky lidí přišly pozdravit historický královský průvod vedený císařem Karlem IV. a jeho manželkou Eliškou Pomořanskou, který jako každoročně dorazil na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Slavností zdravice se ujal starosta města Tomáš Smrčka, následovaný delegací místních spolků a ochotníků. Císaře, u příležitosti oslav 100. výročí Lesního divadla, požádal o udělení práva divadelního a ten mu ho blahosklonně udělil.

Královský průvod se v Dolním Poberouní koná vždy o prvním červnovém víkendu. Je pomyslným pokračováním tradice založené samotným Karlem IV., který uchovával na Karlštejně korunovační klenoty Svaté říše římské. Letošní ročník byl vzhledem k oslavám 700. výročí narození panovníka obzvlášť početný. Celkem se do něj zapojilo na tři stovky účinkujících v dobových kostýmech. Na cestu se vydalo mnohem více povozů a dohromady asi 80 koní, kterých obvykle bývá okolo patnácti. Součástí procesí byly i početné delegace zahraničních hostů ze spřátelených nebo partnerských měst zúčastněných obcí. Přijeli například hosté z německého Durinska, italského Monte Carla nebo z alsaského městečka Molsheim.

Před příchodem průvodu probíhal na řevnickém náměstí tradiční Košíkářský trh spojený s bohatým doprovodným kulturním programem. Na pódiu se střídaly dětské taneční a pěvecké soubory z místní základní umělecké školy. Nechyběli ani profesionální artisté a žongléři. Stánky místních spolků, soukromých školních zařízení a neziskových organizací prezentovaly širokou nabídku svých zájmových kroužků a jiných volnočasových aktivit. Na své si díky vyhlášeným sladkostem z kavárny Modrý domeček či od rodinného pekařství U Pecků přišly i chuťové buňky. Nedělní prosluněné dopoledne se zkrátka náramně vydařilo.

Aktuální akce v regionu

čtěte blog
  video

Aktuální akce v regionu

čtěte blog

Atraktivní místa v okolí

objevujte okolí

Atraktivní místa v okolí

objevujte okolí

Osobnost architektky

Ing. Arch. Šrámková

Osobnost architektky

Ing. Arch. Šrámková