S noblesou žít za Prahou

Každý dům bude mít své jméno

20. 6. 2015

Soupis děl Aleny Šrámkové je obsáhlý a rozmanitý. Postmoderní budova ČKD na Václavském náměstí, hala pražského Hlavního vlakového nádraží či nová budova ČVUT v Dejvicích. Všechny tyto domy splňují několik základních pravidel, kterými se věhlasná architektka řídí. Podle jejího mínění nesmí stavba člověka lekat, šokovat ani oslňovat. Musí být naopak poctivá, střídmá a dostatečně silná, aby každého pozitivně ovlivnila. O svých minimalistických stavbách říká: „Jsem prudce proti okázalosti! V obyčejnosti je velká síla. Ideální je, když se dům skládá z obyčejných věcí, které se nakonec spojí v perfektní a samozřejmý celek.“ Přesně takové bude i Corso Pod Lipami.

Corso bude tvořit pět bytových domů roztroušených podél veřejné cesty, kterou oživí útulné náměstíčko s kašnou, ocelová lávka, růžová zahrada a věž s hodinami. V přízemích jednotlivých domů pak budou obyvatelům sloužit různé obchody, restaurace či ordinace lékařů.

Co dům – to jiný tvar, charakter i jméno. Některý s plochou, jiný se sedlovou či obloukovou střechou. Dohromady tvoří harmonický celek. Celek charakteristický svojí noblesou a velkorysostí. Právě velkorysost je pro Alenu Šrámkovou vedle obyčejnosti typická. Sama k tomu dodává: „Velkorysost považuju za strašně důležitou pro život. Chci dávat lidem to, o čem jsem přesvědčena, že jim prospěje na duši.“

Více informací o projektu najdete na webových stránkách www.corsopodlipami.cz.

Helena Vaňková a Petr Kozák

Aktuální akce v regionu

čtěte blog
  video

Aktuální akce v regionu

čtěte blog

Atraktivní místa v okolí

objevujte okolí

Atraktivní místa v okolí

objevujte okolí

Osobnost architektky

Ing. Arch. Šrámková

Osobnost architektky

Ing. Arch. Šrámková