S noblesou žít za Prahou

Financování

Standardní zálohový harmonogram

Varianta 1. Při platbě v hotovosti nebo pomocí hypotéčního úvěru

1. Rezervační poplatek 50.000,- Kč do 3 kalendářních dnů od podpisu  Rezervační smlouvy

2. Do 30 dnů od podpisu Rezervační smlouvy uzavírá klient Smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

3. Do 5 dnů od uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradí klient 15 % z kupní ceny bytové jednotky snížené o uhrazený rezervační poplatek.

4. Po dokončení hrubé stavby, tj. zhotovení nosné konstrukce včetně obvodového zdiva konstrukce zastřešení,

    uhradí klient dalších 25% z celkové ceny bytu

5. Po dokončení instalací rozvodů, elektroinstalací a UT uhradí klient dalších 25%  z celkové ceny bytu

6. Po dokončení oken, omítek, podlah, obkladů a kompletace elektro a ZTI, a přípravy pro předání jednotky uhradí klient dalších 25% z celkové ceny bytu

7. Zbývajících 10% z ceny bytu a případné vyúčtování klientských změn, uhradí klient po dokončení a kopmpletaci všech prací na bytové jednotce.


 

Varianta 2. Splacení kupní ceny po kolaudaci

 

1. základní podmínkou je akceptování navýšení kupní ceny o 2%

2. Rezervační poplatek 50.000,- Kč do 3 kalendářních dnů od podpisu Rezervační smlouvy

3. První záloha ve výši 15 % z takto navýšené kupní ceny o 2% je splatná do 

     5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí.

4. Doplatek kupní ceny bude uhrazen na základě uzavřené kupní smlouvy před samotným vložením návrhu na vklad vlastnických práv do příslušného katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího.

 

-

Na všechny bytové jednotky lze využít hypotéční úvěr, s jehož získáním vám rádi pomůžeme

-

Samozřejmostí je komunikace a osobní přístup během celé výstavby
 

Postup při prodeji bytu

Podívejte se na postup při prodeji bytu >

 

Aktuální akce v regionu

čtěte blog
  video

Aktuální akce v regionu

čtěte blog

Atraktivní místa v okolí

objevujte okolí

Atraktivní místa v okolí

objevujte okolí

Osobnost architektky

Ing. Arch. Šrámková

Osobnost architektky

Ing. Arch. Šrámková